Written by

Nejlonszatyrok a művészetben – A Ploubuter Park projekt

Elgondolkodtató, home_slider| Views: 142

Aki látta az Amerikai szépség című filmet, biztos, hogy örökké emlékezni fog arra, hogyan sodorta és táncoltatta a szél azt a nejlonzacskót. A műanyagszennyezés utolsó óráiban ez a tárgy lett a(z egyik) jelképe az emberi túltermelés okozta ökológiai katasztrófának. A le nem bomló hulladékok felhalmozása olyan mértékeket öltött mostanra, hogy valóban a mindennapjaink részévé váltak ezek a tárgyak, nem csoda, hogy a művészet témái között is egyre többször kap helyet.

Koronczi Endre a kilencvenes évek második felétől hagyott fel a hagyományos festészeti technikával, és kezdett bele kísérletező installációs, fotó- és videóalapú művészeti tevékenységébe. Mint konceptualista művészt, elsősorban a műalkotásoknak a néző felé közvetíthető üzenete foglalkoztatja, azonban elvitathatatlanul jelen van műveiben az a fajta szépség is, amit az említett ikonikus filmjelenet is hordoz.

Koronczi Endre 2010-től foglalkozik a műanyag hulladékkal mint témával, és azzal, hogy a hétköznapi funkciójából kiragadja a tárgyakat, a nézőt arra kényszeríti, hogy másképp tekintsen rájuk, mint eddig.

A különféle nejlonszatyrokról először fellelésük helyén fotókat és videókat készített, majd határozót is írt hozzájuk: kitalált fajok és alfajok szerint csoportosította őket. Ezek között ott van például a „pompás fogolylélek”, a „folyami szárazhoblony” és a „paradicsomi bodalelke”. A furcsa „lényhatározó” a természetes felbukkanási helyükön rögzíti az egyedeket, leírva jellemző külső és viselkedésbeli tulajdonságaikat is – meglehetősen szórakoztató módon. (Akit érdekel, az alkotó honlapján megtekintheti és elolvashatja ezeket.)

Ennek az eljátszott biológus-megfigyelő munkának a terepe egy ugyancsak képzeletbeli és metaforikus hely lett: a Ploubuter Park. A projekt első fázisa, a rátalálás és a dokumentálás után, Koronczi hamarosan elkezdett maga is objektumokat létrehozni, szoros összhangban a környezettel (land art). A műanyag hulladékból épített installációk elengedhetetlen alkotóeleme a szél, ez kelti ugyanis életre a tárgyakat. Ezekről a rövid életidejű művekről hoztunk nektek egy fotóválogatást, hogy egy pillanatra elmerülhessünk a műanyag átnemesülésének rítusában, és elgondolkozhassunk azon, mit is teszünk pontosan a bolygónkkal, a bolygónkért vagy épp a bolygónk ellen.

Fotók: koronczi.hu