2018-as "zöld" pályázatok

Written by

Milyen pályázatok segítik a „zöld” fejlesztéseket 2018-ban?

Hírek, home_slider| Views: 3515

Jó hír, hogy egyre több fenntarthatósággal kapcsolatos kezdeményezés jön létre, és ezzel egyidejűleg számos finanszírozási forrás elérhető, leginkább pályázati formában. Az idei évre érvényes pályázatok közül szemezgettünk, hogy segítsük azokat, akik szeretnének fejleszteni és javítani környezetükön, de nem áll rendelkezésükre a kellő mennyiségű forrás. Legyen az megújuló energia, energiahatékonyság, hulladékkezelés, vagy mező- esetleg vízgazdálkodás; számos területen találunk pályázati lehetőségeket.

Habár a tavalyi évvel néhány nagyszabású pályázat lezárult, az elkövetkező év(ek)re is kiírtak már számos forrásszerzési lehetőséget. Ezzel az írással szeretnénk segítséget nyújtani a lakossági, a vállalkozói és az önkormányzati szintű fejlesztésekhez. A lehetőségeket és a fejlesztési területeket figyelembe véve gyűjtöttünk össze kiírásokat több pályázói célcsoport számára.

Energetika

Az energetika jelenleg az egyik  legtöbb pályázati lehetőséget kínáló terület. Elsődleges kerete az európai uniós forrásokból finanszírozott Operatív Programok, mint a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program), vagy TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program).

A GINOP keretében elérhető “megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” támogatása, amelyre vállalkozások pályázhatnak, 1,5 és 100 millió forint közötti, vissza nem térítendő összegekre. Ezen felül kiírtak pályázati forrást kifejezetten „Önkormányzati épületek energetikájának korszerűsítésére” (amelynek összkerete meghaladja a 23 milliárd forintot), illetve lakóépületek energetikai fejlesztését finanszírozó hitelre is.

Az épületek energetikája mellett a zöldáram-termelésre is jut támogatás, amely az utóbbi időben  egyre inkább teret nyer. Ilyen célra hoztak létre a KEHOP keretében több pályázatot is, például a 0,5 MW-ot nem meghaladó, azaz háztartási méretű kiserőművek támogatása, valamint „4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésére” nyújtott pályázat. Míg előbbire 1 és 3 milliárd forint közötti vissza nem térítendő, addig utóbbira projektenként 2 és 4,3 milliárd forint közötti összeget szánnak.

Hulladék és szennyvíz

Ahogy rohamosan fogynak az elérhető ivóvízkészletek, és egyúttal növekszik a termelt hulladékmennyiség, egyre fontosabbá válik, hogy a meglévő forrásainkat megóvjuk és jól hasznosítsuk. Szerencsére a hulladékká vált anyagokból is kinyerhetők erőforrások, így ezek kiaknázására is elérhetővé tettek pályázati forrásokat.

Ebből az elgondolásból számos megvalósítási irány mentén alakítottak ki tendereket. Többek között pályázati forrásokkal támogatják “a biológiailag lebomló hulladékok hulladéklerakóktól történő eltérítését“, így azok energiaforrásként továbbhasznosíthatóvá válhatnak, ami remekül illeszkedik a hulladékhierarchia által meghatározott szemléletmódhoz. Ilyen célra projektenként 50 millió és 240 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás jut.

 

A nemzeti hulladékmennyiség jelentős részét adó települési hulladék kezelésére és hasznosítására szintén jó néhány remek kezdeményezés fellelhető, például a kapcsolódó rendszerek fejlesztésére kiírt pályázatok vagy a szennyvíziszap hasznosítását célzó pályázat.

Táj- és vízgazdálkodás

A szennyvíz mellett a táj- és vízgazdálkodást változatosan támogató kiírások is megtalálhatók az aktív pályázatok között. Ha már megemlítettük az erőforrások végességét, szintén a KEHOP keretében lehetőséget nyílt a “vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés és monitoring fejlesztésére“. Emellett a fenntarthatóságot támogatják mind a vízgazdálkodás, mind a tájgazdálkodás témakörében.

Végül, de nem utolsó sorban – kapcsolódva a fenntartható gazdálkodáshoz – egy igen érdekes tematikájú pályázatra hívnánk fel a figyelmet. A szolidáris gazdálkodás keretében a gazdálkodást és termelést mint megvalósítási felületet kívánják lehetővé tenni szociális integráció és közösségépítés céljából. A pályázati kiírás a következőképp határozza meg a célokat: „a célcsoport tagjainak fenntartható mezőgazdasági termeléssel, valamint egészségtudatos élelmiszerfogyasztással kapcsolatos szemléletformáló oktatása, képzése, illetve az egészségügyi, szociális vagy egyéb nehézséggel küzdő célcsoport társadalmi befogadásának erősítése érdekében történő érzékenyítés.”

A pályázat emellett a termelők és fogyasztók egymás iránti elköteleződését is támogatni kívánja, így a kölcsönös és közvetítő nélküli megállapodás keretében a fogyasztó friss termékekhez jut megbízható és általa is ismert forrásból, a termelő pedig ismert és jól meghatározható mennyiségre termelhet, biztos felvásárlók számára.

Mindezeken felül természetesen számtalan másik pályázati lehetőség is elérhető, így a továbbiakért javasolt felkeresni az európai uniós forrásokat biztosító pályázatokat összefogó palyazat.gov.hu oldalt. A részletes kereső felületen az adott igényeknek megfelelően beállított szűrők segítségével könnyen fellelhetők azok a pályázatok, amelyek érdekesek lehetnek a forrásigénylő számára.