Written by

Fényesen teljesítenek a háztartási méretű kiserőművek

Hírek, home_slider| Views: 880

Sosem látott mértékben gyarapodott 2017-ben a háztartási méretű kiserőművek száma Magyarországon. Az év végén összesen 29 685 darab kiserőmű csatlakozott a villamosenergia-hálózatra, ami az előző évhez képest 45 százalékos növekedést jelent. A napenergia mögött minden más energiahordozó messze elmarad. Mindez a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) éves jelentésében olvasható.

A háztartási méretű kiserőműveknek azokat a nem engedélyköteles, kisfeszültségű (1 kV-nál nem nagyobb feszültségű) hálózatra csatlakozó kiserőműveket nevezzük, amelyek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kilovoltampert (kVA). Ez jó közelítéssel a legfeljebb 50 kilowatt (kW) beépített teljesítőképességű kiserőműveket jelenti. A villamosenergia-forgalom mérése speciális elektronikus fogyasztásmérővel (ad-vesz mérő) valósul meg, amelyből irányonként kiolvasható a vételezett, illetve a hálózatba betáplált villamos energia mennyisége.

Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a háztartási méretű kiserőművek száma és beépített teljesítőképessége. A 2008. év végi 0,51megavatt összes teljesítőképesség a 2017 végére elérte a 241,4 megawattot. A tavalyi évben az eddigi legnagyobb mértékben, 76,4 MW-tal nőtt az új háztartási méretű kiserőművek kapacitása. Szám szerint összesen 29 685 darab kiserőmű csatlakozott tavaly év végéig a villamosenergia-hálózatra, ami az előző év végi 20 496 darabhoz képest 45 százalékos növekedést jelent.

A kiserőművek napos oldala

A háztartási méretű kiserőművek felhasznált energiahordozó fajtáját tekintve nap-, szél-, és vízenergiát, biogázt, biomasszát, földgázt, termálmetánt, benzint, dízelt, valamint egyéb energiahordozókat hasznosítanak. Mindközül azonban kiugrik a napenergia, amely az összes beépített teljesítmény 99,4 százalékát teszi ki. Ez összesen 29 593 db háztartási méretű naperőművet jelent 2017 végén.

A naperőművek rohamos terjedését az elmúlt években a napelemek bekerülési költségének csökkenése és az időszakosan elérhető, pályázati úton hozzáférhető beruházási támogatások segítették.

Nem háztartási méretű kiserőművek

A nem háztartási méretű kategóriába tartozó, de szintén nem engedélyköteles kiserőművek száma az elmúlt időszakban egyenletes növekedést mutatott 2017-ig, amikor is számuk jelentősen megugrott és elérte a 238 darabot. Ebben az estben az 50 kilowatt – 0,5 megawatt közötti beépített teljesítőképességű, illetve 50 kilowatt alatti, de középfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőművekről van szó. A nem engedélyköteles, nem háztartási méretű berendezések összes beépített teljesítőképessége 2017 végére 78,2 megawattra nőtt. A felhasznált energiahordozó tekintetében egyenletesebb az eloszlás, mint a háztartási méretű kategóriánál. 2017-ben a 0,5 megawatt alatti nem háztartási méretű kiserőművek több mint kétharmada napenergiával (71,4 százalék), 13,9 százaléka biogázzal, illetve 9,2 százaléka vízenergiával működött. A naperőművek részaránya mind a darabszámot, mind a beépített teljesítményt nézve ebben a szektorban is évről évre növekszik.

Forrás: Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal