Written by

Ennyi fosszilis energiaforrást termelünk ki egyetlen év alatt

Elgondolkodtató, home_slider| Views: 1130

A klímaváltozás elleni küzdelemben esélyünk sincs a fosszilis energiahordozók visszaszorítása nélkül. Mégis még napjainkban is megdöbbentő méreteket ölt a globális szén-, kőolaj- és földgázkitermelés. A Visualcapitalist látványos adatvizualizációban dolgozta fel a BP Statistical Review of World Energy 2021-es évre vonatkozó adatait, mely alapján mindannyiunk számára világossá válik, hogy csupán egyetlen év alatt mennyire zsákmányoljuk ki bolygónkat.

A fosszilis tüzelőanyagok közel két évszázada töltenek be főszerepet energiaellátásunkban, és még mindig hatalmas mértékben termeljük ki és fogyasztjuk el ezeket minden évben, hiába ébredtünk rá azóta, hogy ez nem a jó irány. Az adatvizualizáció alapjául szolgáló statisztika szerint a 2021-es évben a világ körülbelül 8 milliárd tonna szenet, 4 milliárd tonna kőolajat és több mint 4 billió köbméter fölgázt termelt.

A szén nagy részét otthonaink, irodáink villamosenergia-ellátásához használjuk, de az acélgyártás is kiemelt felhasználó. Ugyanígy a földgáz is jelentős villamosenergia- és hőforrás mind épületeink, mind iparunk számára. Míg az olajat főként a közlekedés hasznosítja, emellett a műanyaggyártás alapanyagaként is szolgál.

Szénkitermelés

A kőszeneket már a korai ókor óta használják tüzelőanyagnak, de igazán jelentőssé az ipari forradalommal vált felhasználásuk, a gőzgép feltalálását követően. Amennyiben pedig az összes 2021 során kitermelt szenet egy kupacba hordanánk és egy hatalmas kockába rendeznénk, akkor minden oldalán 2141 méter hosszú lenne, ami több mint 2,5-szerese a világ legnagyobb épülete magasságának.

Országonkénti megoszlásban a szénkitermelés kétes világbajnoki címét Kína birtokolja, amely nem is kevéssel, a mennyiség több mint 50%-ával, azaz 4126 millió tonna szén kibányászásával vezeti a listát. Őt követi 811,3 millió tonnával India – ez nagyjából 10%-ot tesz ki, valamint dobogós a világ kitermelésének csaknem 8%-ával rendelkező Indonézia is 614 millió tonnával. A top tíz szénkitermelő ország között szerepel még az Egyesült Államok, Ausztrália, Oroszország, a Dél-afrikai Köztársaság, Németország, Kazahsztán és Lengyelország is.

Érdekeség, hogy India nem csupán szénbányászásban második helyezett, a szénvásárlásban is ezüstérmet szerzett. A világ legnagyobb exportőrének Indonézia számít, amelyet Ausztrália követ.

Olajkitermelés

A XX. századot szokás a kőolaj évszázadának is nevezni, nem is ok nélkül. Ugyanakkor a kőolaj szerepe a közlekedésben még ma is meghatározó. A 2021-es év top kőolajkitermelői az Egyesült Államok 711,1, Oroszország 536,4 és Szaúd-Arábia voltak 515,0 millió tonnával. A szénnel ellentétben az olajkitermelés mértéke egyenlőbben oszlik meg a nemzetek között, a top tíz kitermelő 3−17%-ig birtokolja a piacot.

Az Egyesült Államok nem volt mindig a lista élén, 2010 óta értek el jelentős mennyiségbeli növekedést. Abban az évben még csak 333 millió tonnányi kőolajat termeltek ki, ehhez képest a 2021-re az érték megduplázódott.

Földgázkitermelés

A földgáz a legtisztább fosszilis energiaforrás, amelynek felhasználása a legutóbbi évtizedekben óriási felfutáson ment keresztül. Így a világ 4 036 milliárd köbméter földgázt termelt ki 2021 során. Az ábra az olajjal és szénnel való összehasonlíthatóság kedvéért cseppfolyósított állapotában mutatja meg elképesztő mennyiségét. A kőolajhoz hasonlóan 2021-ben a földgázkitermelésben is az Egyesült Államok végzett az élen, összesen 934,2 milliárd köbméterrel, ez a globális kitermelés kicsivel több mint 23%-a. Meglepő adat, hogy az amerikai gázkitermelés 47%-a Texas és Pennsylvania államhoz köthető.

A második helyezett 17%-ot meghaladó mennyiséggel, 701,7 milliárd köbméterrel Oroszország lett, míg a harmadik legnagyobb kitermelő Irán 256,7 milliárd köbméterrel, amely meghaladja a világ összes kitermelésének 6%-át. További jelentős kitermelő Kína, Katar, Kanada, Ausztrália, Szaúd-Arábia, Norvégia és Algéria.

A sokkoló számoknál talán csak a látványos vizualizáció kijózanítóbb, s ne feledjük, ez csupán egyetlen év termése. A probléma súlyosságára világít rá, hogy a Párizsi Megállapodás céljául tűzte ki, hogy az évszázad második felére teljesen megszüntessük a fosszilis tüzelőanyagokból származó szén-dioxid-kibocsátást. A jövőnk érdekében a bolygó összes országának fokozatosan át kell állnia a megújuló energiaforrások használatára.

Források: Visualcapitalist