Written by

John Muir: a természet- és a tájvédelem úttörője

Arcok, home_slider| Views: 1654

John Muir természettudós munkássága a mai napig példaértékű képet állít elénk. Elhivatottsága nem csak az utókor számára követendő, de már saját idejében is kiemelkedő súllyal bírt. Leveleit, esszéit és kalandjait leíró könyveit milliók olvasták, különösen a Sierra Nevadában tett látogatását. Ki volt John Muir és hogyan tanulhatunk tőle?

Az író, környezeti filozófus, botanikus, zoológus, gleccserkutató csak pár címke, amely illik John Muir tevékenységére, de korai pártolója volt az Egyesült Államok vadvilágának és megóvásának is. Ismert még a „Hegyek John-ja”-ként és „A nemzeti parkok atyjaként”.

Aktivizmusa segített a Yosemite-völgy és a Sequoia Nemzeti Park megőrzésében és védelmében, valamint inspirációként szolgált számos más vadvidék megóvásában is. Tulajdonképpen Muir munkássága nélkül a Yosemite Nemzeti Park mai formájában valószínűleg nem létezne. Mindemellett a Sierra Club partneralapítója volt, amely egy prominens amerikai konzervatórium-szervezet, életének későbbi részét pedig a nyugati erdők védelmének szentelte. A Yosemite-völgy nemzeti parkká alakításáért indított kampány során két korszakalkotó művet is kiadott a vadvilág védelméről a The Century Magazine-ben: egyik a Treasures of the Yosemite – vagyis a Yosemite kincsei –, másik a Features of the proposed Yosemite National Park, magyarul „A tervezett Yosemite Nemzeti Park jellegzetességei” címmel jelent meg. E munkák azért is bírnak jelentőséggel, mert hozzájárultak a nyomáshoz, hogy 1890-ben az Egyesült Államok Kongresszusa által elfogadásra kerüljön a Yosemite Nemzeti Park megalapítása. A természet iránt kifejezett lelkesedése és annak spirituális mivolta írásaiban tetten érhető volt, amely az olvasókat – beleértve az elnököket és a kongresszusi képviselőket – arra sarkallta, hogy cselekedjenek és segítsenek a nagyobb természeti területek aktív megóvásában.

Mivel John Muir skót-amerikai származású volt, ezért ihletadóként tartották számon és elismert volt mindkét nemzet szülöttei körében. Steven J. Holmes életrajzíró úgy hitte, ő volt a védőszentje a huszadik századi amerikai környezetvédelmi aktivizmusnak mind politikai, mind rekreációs értelemben. Talán ennek eredménye volt az is, hogy írásait gyakran tárgyalták könyvekben és folyóiratokban egyaránt, de olyan természetfotósok is sokszor idézték, mint Ansel Adams.

Az aktivista férfira felfigyeltek, mint ökológiai gondolkodóra, politikai szószólóra és vallási prófétára.  A modern környezeti tudatosságban neve majdnem mindenütt jelen volt, hiszen írásai személyes kalauzzá váltak rengeteg ember számára, miután a természetbe vezető iránytűként szolgáltak. „A Földdel való egységünk archetípusa” – így szemléltette William Anderson, író. Donald Worster életrajzíró szerint John Muir küldetése az volt, hogy megmentse a materializmusnak való teljes megadástól az amerikai emberek lelkét.

Már fiatalon a természet szerelmese

A természetjáró tudós a skóciai Dunbarben született nyolc gyermek egyikeként. A fiatal John „nyughatatlan lélek” volt, már korán elbűvölték a skót Lothian régió keleti részének tájai, ahol gyerekkora nagy részét töltötte egészen 11 éves koráig, amikor is családjávál Amerikába emigráltak. Az Egyesült Államokban a család farmerkedésbe kezdett közel a wisconsini Portage-hoz, a farmot pedig Fountain Lake Farm-nak nevezték el.

A fiatal férfi 22 évesen kezdte meg egyetemi tanulmányait a Wisconsin-Madison Egyetemen és ott, egy akácfa alatt vette első botanika leckéjét: egy helyi tanuló leszakított egy virágot a fáról és arra használta, hogy elmagyarázza, az akác a borsók családjába tartozik. Ezt a pillanatot ötven évvel később életrajzában úgy írta le, hogy az óra elvarázsolta és vad lelkesedésében egyenesen az erdőkbe és rétekre repítette. Végül nem végezte el az egyetemet, de elég tudást szerzett botanikából és geológiából ahhoz, hogy későbbi túráin sikeresen hasznosítsa őket. Útjait olyan helyszíneken tette meg, mint a Niagara-meredek, de a Huron-tó déli részein is barangolt és növényeket gyűjtött. Többek között élt Indianapolisban, de még Kubában is, ahol kagylókat és virágokat tanulmányozott. Miután letelepedett San Franciscoban, meglátogatta Yosemite-et, amit akkoriban még csak könyvekből ismert. Már első látásra beleszeretett a tájba és később visszatért egy szezonra dolgozni, hegyeket mászni, majd vásárolt egy kunyhót a Yosemite-öbölben, amelyet úgy alakított ki, hogy a folyónak egy csermelye az egyik szoba sarkán keresztül folyt, így élvezhette a vízcsobogás hangját. Két évig élt a kunyhóban és az időszakról könyvet is írt First Summer in the Sierra címmel. Idejét főként a tudományok, azon belül is a geológia tanulmányozása tette ki. Kirándulásokat tett Alaszkába, és az első euro-amerikaiak közé tartozott, akik az alaszkai Glacier Bay-t felfedezték egy őslakos amerikai túravezető csoporttal.

John Muir aktivizmusával jelentőségteljes szerepet töltött be a természet- és tájmegőrzési törekvésekben, több, mint 300 publikációt és 12 könyvet adott ki, ugyanis az írás élete részévé és munkájává vált az idő múlásával, annak ellenére, hogy folyamatát nem kedvelte: egyhangúnak és monotonnak tartotta, és úgy hitte, egyetlen szó sem tudja leírni valójában azokat a természeti csodákat, amelyeket megtapasztalt. Az alpinista Sierra Club, amelynek társalapítója volt, mára 2,4 millió tagot számlál. Muir nem csak aktivista volt, de álmodozó is, akit a szabad lélek archetípusaként emlegettek, akinek szavai megváltoztatták az amerikaiak hegyekről, erdőkről, sivatagairól alkotott képét. Jobban kedvelte a vad természetet, mint a civilizációt, mert szentnek tartotta. Hagyatéka eszmei értékkel is bír, hosszan tovább élnek a nemzeti parkokért és a vad vidékekért eszközölt lépései, amelyekben úttörő volt.

forrás: en.wikipedia.org